Back

Workshop 5: Development of personalized forms with NavTable

12/2010 - ANDRÉS MANEIRO (CartoLab – Universidade da Coruña) FRANCISCO PUGA (CartoLab – Universidade da Coruña) JAVIER ESTÉVEZ (CartoLab – Universidade da Coruña) PABLO SANXIAO (CartoLab – Universidade da Coruña)