Atrás

Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości (geoinformatic subsystem for real estate market analysis)

12/2013 - Izabela Basista

  • Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 33 - 43
    • ( PDF )