ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه

خانه

انجمن gvSIG: ايده هاي نو براي الگويي نو

هدف انجمن gvSIG پايداري پروژه ي gvSIG و توسعه نرم افزارهاي رايگان ژئوماتيک مي باشد.

اين انجمن، مدل جديدي از کسب و کار را پيرامون ارزش هاي مبتني بر دموکراسي نرم افزار رايگان، بر اساس همکاري و اشتراک دانش به وجود مي آورد که در آن بخشي از منافع توليد براي تقويت پروژه ي gvSIG باز مي گردد.

پايداري پروژه ي gvSIG برپايه ي حفظ ساختار حرفه اي gvSIG و زيرساخت هاي ضروري جامعه ي gvSIG استوار است.

براي کسب اطلاعات بيشتر درخصوص gvSIG مي توانيد به نشاني زير مراجعه کنيد:

http://www.gvsig.org 

 

 

حمایت ازgvSIG 

 

عملیات مدرک